+30 2310226452 | Δευ - Παρ 10:00 - 18.00 & Σαβ 10:00 - 15:30 | 26ης Οκτωβρίου 26Α, Κτήριο Θέμις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Το γραφείο μας πλήρως εναρμονισμένο με το ΠΔ7/2018 προσφέρει σε συνεργασία με την GENERALI  το παρακάτω σχέδιο παροχών του ασφαλιστηρίου που έχει υπογράψει και αφορα την ταξιδιωτική ασφάλιση

Α/Α Περιγραφή κάλυψης Σχέδιο ΙΙ
1 Θάνατος από ατύχημα 6000 €
2 Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 6000 €
3 Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % Χ 6000 €
4 Έξοδα επαναπατρισμού συνέπεια τραυματισμού, οξείας ασθένειας, θανάτου (καλύπτονται και τα έξοδα έως Β’ Βαθμού συγγένειας έως ένα άτομο) 1500 €
5 Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη 1500
6 Απώλεια αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο

Α)Ανά αποσκευή/ταξιδιώτη

Β)Ανά οικογένεια

Γ)Σύνολο ευθύνης

 

400 €

1000 €

5000 €

7 Προσωπική αστική ευθύνη ταξιδιώτη

Σωματικές βλάβες/Υλικές ζημιές/ομαδικό ατύχημα

 

10000€/10000€/10000€

8 Ιατροφαρμακευτικές βλάβες από ατύχημα (εξωνοσοκομιακή παροχή) 2000€
9 Έξοδα α’ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λογω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών
10 Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από οξεία ασθένεια (εξωνοσοκομειακή παροχή) 2000 €
11 Νοσοκομειακά έξοδα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα 2000 €
12 Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα 50€ (έως 30 ημέρες)
13 Έξοδα επίσπευσης ταξιδίου ή ακύρωσης στη περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογενείας  (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη 500 €
14 Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας , θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β’ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε Ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο. Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από Ιδιώτες Γιατρούς 100 € (για Ελλάδα)

100€ (για Εξωτερικό)

15 Έξοδα αποστολής φαρμάκων σε περίπτωση που δε μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά
16 Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό

Σημειώσεις:

  • Ο πελάτης έλαβε γνώση λαμβάνοντας το παρόν και υποχρεούται να το υπογράψει εάν αποδέχεται την ταξιδιωτική ασφάλιση με το ανάλογο κόστος.
  • Υπάρχει δυνατότητα ο πελάτης να επιλέξει στο ANAX Travel Portal διαφορετικό πακέτο ταξιδιωτικής ασφάλισης με την αντίστοιχη χρέωση
Choicetravel_Espa